040-615 20 00 info@malmokbt.se

Handledning

Klinisk handledning

Handledning är ett viktigt verktyg för att bevara och utveckla sin terapeutiska kompetens och fungerar som en kvalitetssäkring för den kliniska verksamheten. Handledningen fungerar som ett stöd för diagnostik, utformande av behandlingen och val av lämpliga terapeutiska metoder. Genom handledning får terapeuten även hjälp att vårda sitt eget välbefinnande för att långsiktigt kunna verka i yrket.
Klinisk handledning kan ges i grupp om 3 till 4 behandlare såväl som individuellt. Det finns vinster med båda formerna. Genom grupphandledning ges ökad möjlighet till att dela kunskap och erfarenheter mellan kollegor och till gemensam diskussion. Vid individuell handledning kan handledningen skräddarsys så att den passar den enskilda behandlarens behov. Hör av dig och beskriv dina önskemål, så hittar vi den handledningsform som passar dig bäst!

Deliberate practice för psykoterapeuter

För att utveckla expertis inom ett område krävs systematisk, vägledd träning, så kallad Deliberate practice. Detta gäller för idrottsmän och musiker såväl som för psykoterapeuter. Deliberate practice för psykoterapeuter är en metod för att identifiera specifika terapeutfärdigheter där den enskilda terapeuten behöver utvecklas, för att sedan öva dessa systematiskt. Metoden har visat sig ha god effekt för en bestående utveckling av terapeutfärdigheter. Jag har utbildning och erfarenhet av metoden och kan erbjuda dig denna form av träning som primärt fokus eller som en del av din handledning.

Utbildningar och workshops

Utöver handledning erbjuder jag halv- eller heldagsutbildningar. Det kan vara föreläsningar eller workshops utifrån specifika metoder eller teman kopplade till psykisk hälsa eller terapeutiskt arbete. Hör av dig, så kan vi diskutera vilka önskemål och behov som finns i just din grupp.