040-615 20 00 info@malmokbt.se

Om mig

Katarina Åkerlind

Katarina Åkerlind, leg. psykolog, leg. psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi samt handledare med inriktning på kognitiv beteendeterapi.

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare i psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi. Jag har under 15 år arbetat med psykologisk behandling av vuxna, barn och familjer. Mitt huvudsakliga arbete har varit inom öppenvårdspsykiatrin där jag fått stor erfarenhet av att utreda och behandla tillstånd som depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom, emotionell instabilitet och ADHD.

Vid sidan av behandlingsarbetet är jag verksam som handledare på psykologutbildningen vid Lunds Universitet samt för kliniskt verksamma psykologer och psykoterapeuter. Jag är även utbildad mindfulnessinstruktör sedan 2007 och har erfarenhet av att använda mindfulnessbaserade metoder i arbetet med bland annat stresshantering (MBSR) och för att förebygga återfall i depression (MBCT).

Jag har även en bakgrund som religionsvetare och har kunskap om slutna religiösa samfund och erfarenhet av rehabiliteringsarbete med personer som lämnat olika sekteristiska grupper.